Skip to content

فرآیندهای اداری، پشتیبانی

فرآیندهای اداری، پشتیبانی

جهت دریافت فرآیندهای اداری، پشتیبانی که به عناوین ذیل می باشند؛ اینجا کلیک نمایید.


فرآیند انعقاد قرارداد با فروشگاه های صنفی

فرآیند بیمه تکمیلی

فرآیند خرید جزئی

فرآیند تامین غذا میهمانان

فرآیند برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر

فرآیند یارانه کودک

فرآیند پذیرش میهمان

درخواست نیروی خدمات

فرآیند عقد و اجرایی قرارداد

فرآیند ارتقای غیر هیات علمی

فرآیند انجام ماموریت

فرآیند جذب کارکنان قراردادی

فرآیند اخذ گواهی کسر حقوق و معرفی به بانک

فرآیند بن کارت

فرآیند استعلام قیمت معاملات متوسط برای خرید

فرآیند استعلام خرید

فرآیند درخواست تنخواه

فرآیند اسقاط اموال

فرآیند پرداخت نقدی اسناد ارسالی کارپردازی

فرآیند استعلام قیمت معاملات متوسط

فرآیند حفظ و نگهداری اموال

فرآیند مفاصا حساب