Skip to content

فرآیندهای اداری، پشتیبانی

فرآیندهای اداری، پشتیبانی

جهت دریافت فرآیندهای اداری، پشتیبانی که به عناوین ذیل می باشند؛ اینجا کلیک نمایید.


فرآیند انعقاد قرارداد با فروشگاه های صنی

فرآیند بیمه تکمیلی

فرآیند بیمه عمر

فرآیند استعلام قیمت معاملات متوسط

فرآیند خرید جزئی

فرآیند تامین غذا میهمانان

فرآیند برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر

فرآیند یارانه کودک

فرآیند پذیرش میهمان

فرآیند حفظ و نگهداری اموال

درخواست نیروی خدمات

فرآیند عقد و اجرایی قرارداد