Skip to content

بازدید میدانی دکتر گرایی‌نژاد ، رئیس امور آموزش عالی سازمان مدیریت از دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکتر گرایی‌نژاد ، رئیس امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه نظیر اماکن آموزشی ، آزمایشگاه‌ها ، سالن‌های اجتماعات ، سایت‌ها ، کتابخانه ، رستوران و .. ؛ در جریان سایر پروژه‌های در دست ساخت ، اعم از عمرانی ، آموزشی ، اداری و .. قرار گرفتند .