Skip to content

برگزاری دوره آموزشی حسابداری تعهدی

این دوره ی آموزشی با مساعدت معاونت محترم اداری،مالی و مدیریت منابع با موضوع

"حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)"

در سالن کنفرانس ریاست برای کارکنان رشته های حسابداری، ریاضی، مدیریت اجرایی دانشگاه برگزار گردید.
در این دوره که با استقبال قابل توجه پرسنل مواجه گشت،

مدرس جناب آقای دکتر مهدوی به طرح مباحثی مانند تعریف حسابداری نقدی و تعهدی، صورتهای مالی و خروجی سامانه حسابداری، هدف سیستم حسابداری، روش های بودجه ریزی، دستگاه مکانیزم پول، تعریف موافقت نامه و روش های مبادله موافقت نامه و تعریف بعضی از  اصطلاحات حسابداری و... پرداختند.

لازم به ذکر است به کسانی که موفق به حضور 3/4 از ساعت دوره آموزشی در کلاس را داشتند، گواهینامه  اعطا خواهد شد.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آموزشی به قسمت FTP دانشگاه مراجعه نمایید.