Skip to content

برگزاری دوره آموزشی "روابط سالم زناشویی، اقتصاد خانواده"

 زمان برگزاری:

روز

مورخ ساعت مکان
دوشنبه 1400/10/13 14-16 مجازی
چهارشنبه 1400/10/15 14-16 مجازی
چهارشنبه 1400/10/22 13-16 مجازی
چهارشنبه 1400/10/29 13-16 مجازی
دوشنبه 1400/11/11 13:30-15:30 مجازی
       
       
       

لینک ورود به کلاس vee2.mazust.ac.ir/edari

دانلود برنامه Adobe Connect برای اندروید

دانلود برنامه Adobe Connect برای ویندوز