Skip to content

جلسه کمیته درآمدزایی در دانشگاه

جلسه کمیته درآمدزایی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 99/10/15، در اتاق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع با حضور افراد ذیل برگزار گردید:

 

  • جناب آقای دکتر هاشمی-معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع
  • سرکار خانم دکتر نجیمی-مدیر محترم برنامه، بودجه و تحول اداری
  • سرکار خانم صابری- مدیر محترم امور مالی
  • جناب آقای دکتر مصطفی غلامی-مدیرمحترم امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
  • جناب آقای جعفرنژاد

در این جلسه به بررسی و راهکارهای نحوه درآمدزایی در دانشگاه پرداختند.