Skip to content

برگزاری جلسه ستاد رفاهی در روز شنبه...

برگزاری جلسه ستاد رفاهی

 جلسه ستاد رفاهی در روز شنبه مورخ 99/01/30، در سالن کنفرانس ریاست با حضور افراد ذیل برگزار گردید:

  • جناب آقای دکتر هاشمی-رییس ستاد
  • جناب آقای دکتر نبیان-دبیر ستاد
  • جناب آقای دکتر کامران-عضو هیات علمی ستاد
  • سرکار خانم صابری-مدیر امور مالی
  • جناب آقای محمدپور-عضو غیرهیات علمی ستاد
  • جناب آقای ریاحی-کارشناس امور رفاهی

در این جلسه به طرح مباحثی ذیل پرداختند:

1- آیین نامه رفاهی مصوب دانشگاه خوانده و بررسی گردید.

2- مقرر گردید امور مالی گزارشی از پرداخت های رفاهی سال 98 را به کمیته رفاهی ارائه نماید.

3- تقسیم بندی رقم پرداخت رفاهی مصوب هیات رییسه سال 99 برای ماه مبارک رمضان، روز معلم، عید نوروز، روز زن و مرد