Skip to content

اسلام علیک یا علی بن موسی الرضا

یا ضامن اهو یا امام رضا

بنـــد دخیـــل بســته‌ام تــا جـای پـای تـو
زرد و غریـب مانـده‌ام، دور از هوای تو

رفتــــم درون یـــک شـــب پاییـــزی بلنـــد
زنــده نــمی‌شــود تنـم جـز بـا دعای تو

 

اردوی سه روزه زیارتی، سیاحتی مشهد مقدس ویژه بانوان شاغل دانشگاه، همزمان با شهادت امام حسن عسگری(ع)

زمان حرکت 15 آبان 1398

با همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع