Skip to content

برگزاری دوره آموزشی خانواده متعالی در اسلام

برگزاری دوره آموزشی خانواده متعالی در اسلام

برگزاری دوره آموزشی خانواده متعالی در اسلام


این دوره ی آموزشی با مساعدت معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با موضوع

"خانواده متعالی در اسلام"

در سالن شهید کابلی برای کارکنان قراردادی و رسمی،پیمانی دانشگاه برگزار گردید.
در این دوره که با استقبال قابل توجه پرسنل مواجه گشت،

مدرس حاج آقا صدری به طرح مباحثی مانند مدیریت نیاز اقتصادی (کنترل داخلی و خارجی آن)، ایجاد سلامت روانی با فرهنگ سازی درست که یکی از شاخص های آن عمل به فرهنگ دانش و...

توجه به نیازهای عاطفی، روانی و جسمی خانواده، تربیت فرزند براساس فرهنگ اسلامی و... پرداختند .

لازم به ذکر است به کسانی که موفق به حضور 3/4 از ساعت دوره آموزشی در کلاس را داشتند، گواهینامه  اعطا خواهد شد.

جهت دریافت فایل آموزشی به قسمت FTP دانشگاه مراجعه نمایید.