Skip to content

قابل توجه همکاران غیر هیات علمی، ارزیابی سالیانه

قابل توجه همکاران غیر هیات علمی، ارزیابی سالیانه

قابل توجه همکاران غیر هیات علمی ارزیابی سالیانه

زمان: از روز یکشنبه مورخ 97/11/28 لغایت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/01

لازم بذکر است تمامی مدارک پیوست بصورت اسکن به ایمیل زیر ارسال نمایید.

email: mahboobeh.hoseini@mazust.ac.ir

***قابل توجه همکاران به هیچ عنوان مدارک پیوست بصورت فیزیکی مورد قبول نمی باشد.***

جهت دریافت فرم ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم آموزش به همکاران اینجا کلیک نمایید.